Предлагаме компресори на IBS

Избор на компресори и степен на окомплектация дава възможност за изключително гъвкава ценова политика и ексклузивни цени за подобен тип оборудване. Компанията IBS която е производител на агрегати за хладилни инсталации, мултикомпресорни станции и изпарител за хладилни камери. IBS  ни помага с пълен иженеринг на сложни хладилни мощности с опционално управление и възможност за окомплектоване със индивидуална хладилна автоматика.