Пълната гама на хладилни компресори “Ембрако”

В нашия търговски обект можем да ви предложим пълната гама на хладилни компресори “Ембрако” директно от пройзводствената им база в Европа. Като оторизиран дистрибутор, можем да предоставим отлични цени за
техните продукти на българския пазар.

 www.embraco.com