Клима Мобил Сървиз организира курс-семинар във връзка с прилагането на ЕО517/2014 г.

Във връзка с прилагането на ЕО517/2014 г. Клима Мобил Сървиз организира курс-семинар за спецификите при изпълнението на законодателните изисквания заложени в ЕС по мерките за борба с климатичните промени. В условията на световна борба за намаляване на въздействието на парниковите газове върху климата, изискванията към нашия бранш са все по-големи. Развитието на иновативни системи за охлаждане е основен приоритет в производството на хладилни компресори на Embraco”. За целта голяма част от печалбите на компанията се инвестират в развойна дейност с цел екологични решения с потенциал в бъдещето, обучения и семинари в духа на новите предизвикателства.

Клима Мобил Сървиз организира курс-семинар във връзка с прилагането на ЕО517/2014 г.

Контрола върху използване на химично  синтезираните хладилни газове (фреони) става по-строг.  Осъзнаването на влиянието върху климата е фокус в регламент ЕО517, което налага поредица курсове и лекции за да помогнат на специалистите в нашата област да бъдат добре подготвени.

На „Клима Мобил Сървиз“ беше възложена задача: група от собственици на фирми (наши партньори, колеги и приятели) проявиха инициатива да сертифицират техните служители.

На нашата заявка като сертифициращ орган любезно се отзова ББК – Машиностроене. Обсъдихме детайлите и изискванията и на 20.06.20 г. се събрахме за да научим нещо повече от акредитираните лектори на ББК.  В условията на пълноценен учебен процес, нашите служители преминаха през теоретично-практичен курс на обучение и изпитна форма с цел доказване на знания по регламента.

Всички участници във форума се явиха добре подготвени и само личното притеснение на някои от тях бе причина да не получат 1-ва категория в системата за  класификация.

Като цяло курса беше успешен. Завързаха се множество контакти и се припомниха позабравени познанства. Като символичен домакин на събитието „Клима Мобил Сървиз“ ЕООД представи презентация на тема „Вторичен анализ на дефектирали, херметични, бутални компресори“ като част от ангажиментите си към компанията Embraco” с цел недопускане на основни грешки при замяна на хладилни компресори за домашни и професионални климатични системи. Показаха се основни положения от добрите практики и последствията от тяхното неприлагане. Материалите за презентацията бяха предоставени от техническия директор на  Embraco”, Словакия .

В условията на приятелска и непринудена среда протече професионална дискусия  относно темите и проблемите в бранша. В знак на съпричастност към общата кауза си обещахме това да бъде началото на серия от срещи с цел придобиване на повече знания за нас и нашите колеги. Времето за обсъждане на въпроси не стигна и това налага иницииране на неотложна следваща среща.

„Клима Мобил Сървиз“ ЕООД поема ангажимента за организация на  събитие в разумно обозрим срок.

Желаем на всички колеги успешен сезон 2020 и повече усмивки!