Проектиране, монтаж
и сервизиране

При изграждането на вашата хладилна или климатична  инсталация КМС може да ви помогне с етап на проектиране и подбор на основни елементи за индивидуалните ви  потребности от устойчиви студови решения и климатизация. Подбор на мощности, хидравлично оразмеряване на тръбни трасета, избор на топлообменни апарати и енергйина ефективност. Остойностяване и офериране на проекти.

Работим всеки делничен ден

Кави услуги предлага фирмата:

  • Доставка на машините до вашия обект
  • Качествен монтаж и отговорност при изпълнението на една инсталация
  • Наличието на собствена сервизна база
  • Техническо обезпечаване
  • Абонаментен принцип

Качествения монтаж и отговорността при изпълнението на една инсталация гарантира нейния дълъг експлоатационен период. Тук КМС може да ви предложи пълен набор от мобилни услуги по инсталация и пускане в експлоатация на хладилни и климатични системи, изграждане на сложни тръбни трасета и окабеляване. Зареждане с хладилни газове и настройки.

Отличителната черта на нашия бизнес е наличието на собствена сервизна база и техническо обезпечаване.

Пълен набор от мобилни сервизни услуги, директно на място при краен клиент.


За корпоративните клиентите на КМС се изработват индивидуални схеми за пълно абонаментно техническо обслужване .
Абонаментния принцип гарантира кратки срокове за реакция при възникване на аварийна ситуация и защита на нашите клиенти при повреда. Последователноста и стрикитното ни отношение към работата  е причината да запазим много от нашите първи клиенти през годините на съвместна работа.

Динамичната промяна на хладилната техника през  времето налага постоянно усъвършенстване и обновяване на нашите знания и умения – ето защо се стремим винаги да сме на ниво, следвайки новите технологии.